W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25.05.2016 na terenie RP ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s.1) przedstawiam poniżej ofertę ukierunkowaną zarówno do spółek handlowych jak i działalności gospodarczych jednoosobowych.

REALIZUJEMY

Szybkie i sprawne wdrażanie Polityki Ochrony Danych Osobowych dla podmiotów gospodarczych i jednoosobowych działalności gospodarczych

Przypominamy
DANE OSOBOWE

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą , której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie

Kto powinien mieć wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych

Każda firma (działalność gospodarcza) zatrudniająca nawet jednego pracownika

Wykonujesz zlecenia w którym otrzymujesz dane osobowe np. drukujesz wizytówki lub zaproszenia itp. Prowadzisz sklep internetowy lub newsletter

Jeżeli nie wiesz czy masz wdrożyć politykę ochrony danych osobowych w twoje firmie napisz do nas – bezpłatnie udzielimy informacji.

ochrona danych osobowychpolityka ochrony danych osobowych

Jak wprowadzamy Politykę Ochrony Danych Osobowych?

Identyfikujemy obszar wymagający zapewnienia zgodności z RODO.

Opracujemy Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z RODO dla twojej firmy (działalności gospodarczej)

Wprowadzamy rejestry jako kluczowe narzędzia ochrony danych osobowych.

Dostosowujemy mechanizmy bezpieczeństwa w systemach IT

Szkolimy i przygotujemy Cię do praktycznego poznania Polityki Ochrony

Danych Osobowych, aby nie przeszkadzała w Twoim biznesie

Przekazujemy

wzory umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
wzorów dokumentów i klauzul informacyjnych
wzór informacji na stronie www z formularzami

Czy IProtektor (AIS Group sp. z o.o.) może wdrażać Politykę Ochrony Danych Osobowych?

IProtektor (AIS Group sp. z o.o) oświadcza, że posiada fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia swoich obowiązków. Nasze działania muszą być rzetelne. Nie uczciwe działania rzutować mogą na posiadane przez AIS Group sp. z o. o koncesje wydane i kontrolwane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ochrona danych osobowych jest dla nas również ważna jak bezpośrednia ochrona fizyczna Naszych klientów. Jednocześnie obserwujemy, że ochrona danych osobowych w dzisiejszych czasach może być kluczowa dla klientów.

Koszty

Po wejściu w rzycie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) potocznie RODO zaobserwować można było wysyp firm i kancelarii prawnych oferujących usługi za ogromne pieniądze. Do chwili obecnej można spotkać takie ofert.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku

Dlatego, że Polityka Ochrony Danych Osobowych wprowadzana w firmie nie może jej obciążać. Koszty muszą być realne, a przy zastosowaniu wytycznych wprowadzając RODO masz nie zauważać procedur przy normalnym funkcjonowaniu biznesu. 

Od 500zł (netto) – opracowanie kompletu dokumentacji Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnych z RODO, omówienie i przeszkolenie w prowadzeniu dokumentacji  

Od 100zł (netto )/miesięcznie –  powierzenie wdrożenia i zapewnienia zgodności ochrony danych osobowych oraz nadzoru i monitorowania przestrzegania RODO w firmie. Prowadzenie bieżące dokumentacji

Od 600zł(netto)/miesięcznie – przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), przekazywanie sprawozdań rocznych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nadzoru i monitorowanie przestrzegania RODO w firmie oraz baz danych.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Kontakt !