Ochrona danych osobowych dotyczących naszych Klientów jest dla nas sprawą najwyższej wagi,
w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każdy, kto powierza nam dane osobowe, czuł się
bezpiecznie. Prowadząc politykę ochrony danych osobowych stosujemy środki techniczne
i rozwiązania organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych
osobowych i ich zabezpieczenia.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/
podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest AIS Group sp. z o.o. ,
zwana dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 00-
819 Warszawa ul. Złota 61 lok.100, e-mail: rodo@iprotektor.pl lub telefonując pod numer: +48 514
522 555
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a
Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy
oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 2 lat od dnia
rozwiązania Umowy.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Formularz usunięcia danych

pobierz

Formularz modyfikacji danych

pobierz

Klauzula i zgoda – rekrutacja

pobierz